top of page

אודות

דניאל מטייל בעולמות אחרים כאן בכדור הארץ

    מי אני?

    אני מהנדס, אבל מנסה לכתוב סיפורים בלי סדר; אני אופטימיסט, אבל מנסה לכתוב סיפורים ריאליים; אני רק אני, אבל מנסה לכתוב סיפורים מעיניים זרות לחלוטין.

    אני כותב סיפורים מאז שאני זוכר את עצמי. אפילו כשהקריירה שלי הלכה למקומות אחרים לגמרי, אפילו כשלא באמת היה לי זמן, מצאתי את עצמי קושר מילים למשפטים בעולמות מדומיינים.

    יחד עם התשוקה לכתוב, מגיע הרצון שיקראו. אני לא יודע אם מה בראש שלי מתאים לכל אחד, אבל מספיק שאדם אחד יקרא את הסיפורים שלי וירגיש פרפרים ואני אהיה מאושר.

 - דניאל אוריין (רמבישבסקי)

bottom of page